کاربرد سلفون 

بسته بندی مواد غذایی,سلفون مانع از ورود هوا شده و قدرت مانگاری محصول را بالا میبرد.